Το σύστημα SmartGlove αυτό στηρίζεται σε διεθνή και μακροχρόνια επιστημονική και τεχνολογική εμπειρία και αποτελεί ένα καινοτόμο σύστημα σε διεθνές επίπεδο που θα προάγει τη σημερινή τεχνολογική στάθμιση (state of the art), καθώς μια τέτοια ολοκληρωμένη και συνεχούς παρακολούθησης προσέγγιση για την υποστήριξη της θεραπείας του ασθενή πραγματοποιείται για πρώτη φορά.
Αναμένεται να συμβάλει πολλαπλώς τους συμμετέχοντες φορείς, τις επιχειρήσεις αλλά και γενικότερα την εθνική οικονομία και την κοινωνία. Επιγραμματικά, το έργο αναμένεται να συμβάλλει:

  • Στη βελτίωση θεραπευτικών αγωγών χρόνιας νευροεκφυλιστικής νόσου (Πάρκινσον) και μείωση του συνολικού κόστους θεραπείας ανά άτομο
  • Στην καλυτέρευση της ποιότητας ζωής του ασθενή και των οικείων του
  • Στην αύξηση της παραγωγικότητα των ιατρών και ιατρικού προσωπικού που ασχολείται με την θεραπεία και υποστήριξη ασθενών με Πάρκινσον.
  • Στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας, καθώς οι θεραπείες εξατομικεύονται και παρέχονται στο χρόνο που απαιτείται.
  • Στην οικονομία πόρων του εθνικού συστήματος υγείας, αφού οι ασθενείς διατηρούνται σε καλύτερο επίπεδο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
  • Στη διαφύλαξη της ασφάλειας του ασθενούς
  • Στην ενίσχυση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων προς σύγχρονες κατευθύνσεις, για την κατασκευή υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας καινοτόμων προϊόντων με βάση τις μελλοντικές απαιτήσεις της αγοράς ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.
  • Στην ενίσχυση της επιστημονικής γνώσης και εμπειρίας των ερευνητικών φορέων, μειώνοντας την «απόσταση» της επιστημονικής γνώσης από την εφαρμογή της στην καθημερινή κλινική πρακτική.
Skip to content