Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΕΛΚΕ, προσφέρει πολυθεματικά γνωστικά αντικείμενα, που καλύπτουν το σύνολο του πρωτογενούς τομέα παραγωγής καθώς επίσης και το μεγαλύτερο μέρος του δευτερογενούς και του τριτογενούς τομέα. Στα πλαίσια του SmartGlove το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων θα συμμετάσχει με την ερευνητική ομάδα του από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, η οποία δραστηριοποιείται σε θέματα βιοϊατρικής τεχνολογίας και ενσωματωμένες τεχνολογίες ηλεκτρονικής υγείας. Πιο συγκεκριμένα, η ερευνητική ομάδα έχει βαθιά εμπειρία σε μεθόδους ανάπτυξης κινητών εφαρμογών, συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων, εξόρυξης δεδομένων, μεθόδων ανάλυσης και επεξεργασίας βιοϊατρικών δεδομένων (σημάτων και εικόνων), συστημάτων αναπαράστασης και ανάκτησης γνωστικών αντικειμένων και διαθέτει επίσης επαρκή εμπειρία σε κλινικές δοκιμές και αξιολογήσεις διαφόρων πειραματικών βιοϊατρικών συστημάτων.

Website:  www.dit.uoi.gr

Skip to content