Το προτεινόμενο σύστημα αποτελείται από το έξυπνο γάντι SmartGlove, μια εφαρμογή για έξυπνες συσκευές και μία διαδικτυακή πλατφόρμα για κεντρική αποθήκευση και διαχείριση των δεδομένων.

SmartGlove

To SmartGlove αποτελεί μία ιατρική διαγνωστική συσκευή για την αξιολόγηση ασθενών που πάσχουν από νευροεκφυλιστικές ασθένειες (κυρίως την νόσο του Πάρκινσον). Η συσκευή έχει τη μορφή γαντιού και θα παρακολουθεί συνεχώς τις κινήσεις των δακτύλων και την περιστροφή της παλάμης του ασθενή, χρησιμοποιώντας αισθητήρες που θα είναι εγκατεστημένοι πάνω στο γάντι. Επίσης, η συσκευή αλληλοεπιδρά ασύρματα με έξυπνες συσκευές, ταμπλέτες και ηλεκτρονικούς υπολογιστές ώστε να μεταφέρει τα δεδομένα που έχει καταγράψει για περαιτέρω ανάλυση.

Κεντρική Πλατφόρμα

Η βασική λειτουργία της διαδικτυακής Πλατφόρμας είναι η αποθήκευση και διαχείριση δεδομένων για την απομακρυσμένη ιατρική παρακολούθηση ασθενών με τη νόσο του Πάρκινσον. Η πλατφόρμα υποστηρίζει τη δημιουργία ενός ψηφιακού ιατρικού ιστορικού για τον ασθενή, το οποίο θα περιέχει τις προσωπικές του πληροφορίες, τις απαντήσεις του στα ερωτηματολόγια και τα βιοσήματα-καταγραφές του από τη συσκευή SmartGlove.
Η πλατφόρμα επιτρέπει στον θεράπον ιατρό να έχει πρόσβαση στις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν τους ασθενείς του. Επίσης, η πλατφόρμα χρησιμοποιεί εξειδικευμένους αλγορίθμους για την ανάλυση των σημάτων-καταγραφές από τη συσκευή SmartGlove, βοηθώντας τον γιατρό στην απομακρυσμένη παρακολούθηση των ασθενών του.

Εφαρμογή για Έξυπνες Συσκευές

  • Η εφαρμογή mobPark μπορεί να εγκατασταθεί σε έξυπνα κινητά (smartphones) που βασίζονται σε λειτουργικά συστήματα Android ή iOS. Η εφαρμογή λειτουργεί ως πύλη επικοινωνίας του ασθενή με την κεντρική πλατφόρμα διαχείρισης. Πιο συγκεκριμένα, η εφαρμογή έχει τις εξής αρμοδιότητες:
    Μεταφορά των σημάτων-καταγραφών από τη συσκευή SmartGlove στην έξυπνη συσκευή (smartphone ή tablet) με σκοπό τη μεταφόρτωση τους στην κεντρική πλατφόρμα
  • Συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από τον ασθενή σχετικά τα συμπτώματα του και την ποιότητα ζωής του
Skip to content