Η νόσος Πάρκινσον είναι μία χρόνια νευροεκφυλιστική ασθένεια που επηρεάζει περισσότερους από 2 στους 1000 ανθρώπους στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Ως νευροεκφυλιστική ασθένεια, επηρεάζει σταδιακά την κινητική, νοητική και συναισθηματική κατάσταση των ασθενών και οδηγεί σε σταδιακή απώλεια σωματικών λειτουργιών. Εξελίσσεται δε, διαφορετικά σε κάθε ασθενή και η εξέλιξή της εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η ηλικία εμφάνισης της νόσου, το ιστορικό του ασθενούς και τα ατομικά χαρακτηριστικά του, η συνεργασία με τους θεράποντες ιατρούς για την χορήγηση της αποτελεσματικότερης θεραπείας. Συνήθως εμφανίζεται μετά τα 60, αν και παρουσιάζεται ολοένα και συχνότερα σε νεότερες ηλικίες (30-40 ετών). Παρόλα αυτά πάνω από το 80% των ασθενών είναι ηλικίας 70 έως 80 ετών. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, πλήττει περίπου στο ίδιο ποσοστό άντρες και γυναίκες. Λόγω δε, της αύξησης του ηλικιωμένου πληθυσμού στην Ελλάδα, αναμένεται στα επόμενα χρόνια μεγάλη αύξηση των ασθενών που διαγιγνώσκονται με Πάρκινσον ή Παρκινσονικά σύνδρομα, ενώ ο αριθμός των εξειδικευμένων κλινικών και ιατρών σε θέματα Πάρκινσον στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως, παραμένει μικρός και αδυνατεί να καλύψει ακόμη και τις σημερινές ανάγκες παρακολούθησης και θεραπείας των ασθενών αυτών.

Το Πάρκινσον, ως χρόνια ασθένεια, απαιτεί τη συνεχή παρακολούθηση των ασθενών και την προσαρμογή της θεραπείας για την αντιμετώπιση των παρόντων συμπτωμάτων. Κάθε αλλαγή στην κατάσταση του ασθενή πρέπει να εντοπίζεται εγκαίρως για να λαμβάνονται τα απαραίτητα φαρμακευτικά ή άλλα μέτρα, και να διασφαλίζεται κατά το δυνατόν η διατήρηση μιας σταθερής καλής κατάστασης του ασθενή που επιτρέπει την διατήρηση ποιότητας στην καθημερινότητά του. Η θεραπεία λοιπόν, περιορίζεται στη διαχείριση των συμπτωμάτων της ασθένειας και στην διατήρηση του ασθενούς σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης και ποιότητας ζωής για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 

Το SmartGlove, εισάγει την έννοια της εξ’ αποστάσεως παρακολούθησης της κινητικής κατάστασης του ασθενούς στο σπίτι καθώς και της αντικειμενικής αξιολόγησης των συμπτωμάτων του, συνεπώς μπορεί να αποτελέσει σημαντικό βοηθητικό εργαλείο υποστήριξης της ιατρικής πρακτικής για την παροχή καλύτερης ποιότητας υγείας στους ασθενείς. Πρόκειται από ένα ολοκληρωμένο σύστημα, που αποτελείται τόσο από μια καινοτόμα συσκευή (SmartGlove), όσο και από καινοτόμο λογισμικό. Η χρήση του θα βοηθήσει στην αντικειμενική αξιολόγηση της κατάστασης του ασθενούς και την κατάλληλη προσαρμογή της θεραπείας του ανάλογα με την εξατομικευμένη έκφανση της ασθένειας και τα προσωπικά χαρακτηριστικά.

Η αρχική ιδέα, απέσπασε το βραβείο καινοτομίας στον διαγωνισμό MIT Health and Wellness Innovation 2013 , στον οποίο συμμετείχε ως ερευνητική πρόταση με τον διακριτικό τίτλο AEON Health . Στην παρούσα φάση, η ερευνητική ομάδα έχει προχωρήσει στην δεύτερη βελτιωμένη έκδοση του SmartGlove, καθώς και στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος. Επιπλέον, η ομάδα έχει ήδη προχωρήσει στην απόκτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας , το οποίο αποδεικνύει την υψηλή καινοτομία του έργου.

Skip to content