ΙΕΕΕ ΒΙΒΕ 2020

Πάρα το δύσκολο των καταστάσεων που ζούμε εξαιτίας του κορονοϊού, γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια για να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στις εκδηλώσεις και στα συνέδρια.

Skip to content