Έναρξη 1ης Πιλοτικής Εφαρμο...

Για την καταγραφή των σημάτων κινητικής κατάστασης των ασθενών χρησιμοποιήθηκε η συσκευή SmartGlove η οποία έχει ως στόχο την παρακολούθηση και την αντικειμενική αξιολόγηση της

Skip to content