Δεύτερη μέρα καταγραφών Smart...

Οι δοκιμές συνεχίστηκαν την επόμενη μέρα στα γραφεία της Qualia Pharma με επιβλέποντα ιατρό τον κ. Βαγενά. Ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης στους

Skip to content