Λήξη 1ης Πιλοτικής εφαρμογή...

Οι δοκιμές ολοκληρώθηκαν επιτυχώς στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού με επιβλέποντα ιατρό τον κ. Καλαφατάκη. Όλα κύλησαν ομαλά τόσο με τον ιατρό όσο και

Skip to content