Πάρα το δύσκολο των καταστάσεων που ζούμε εξαιτίας του κορονοϊού, γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια για να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στις εκδηλώσεις και στα συνέδρια. Το συγκεκριμένο συνέδριο είναι ένα ορόσημο για τη σειρά συνεδρίων BIBE, καθώς θα είναι η πρώτη φορά που το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως μέσω εικονικής πλατφόρμας.

Το paper ‘Motor data analysis of Parkinson’s disease patients’ αποτελεί τη συμμετοχή μας στο συγκεκριμένο virtual συνέδριο. Παρουσιάζεται μια μεθοδολογία για την ανάλυση κινητικών σημάτων από ασθενείς με νόσο του Πάρκινσον (PD). Τα σήματα λαμβάνονται από ασθενείς με PD, ενώ φορούν ένα γάντι και εκτελούν διαδοχικές τυπικές κινήσεις. Τα σήματα υποβάλλονται σε επεξεργασία προκειμένου να ανιχνευθεί η στιγμή πριν και μετά τη λήψη των φαρμάκων (On – Off) μέσω της Ενοποιημένης Κλίμακας Βαθμολόγησης Νόσου του Πάρκινσον (UPDRS). Τα αποτελέσματα που λήφθηκαν από το γάντι υποδεικνύουν ότι μπορεί να επιτύχει η ακριβής αξιολόγηση που σχετίζεται με την κλίμακα UPDRS και για τα στάδια «Off» και «On».

Το συγκεκριμένο έργο χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από το έργο «Smart Glove for Assessment of the Motor Condition of Patients with Neurodegenerative Diseases (SmartGlove)», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σχετικά Άρθρα

Skip to content