Διεύθυνση:

Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου (Ε.ΤΕ.Π.Η.)
Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων
45500 Ιωάννινα

Τηλέφωνο:

(+30) 26510 07651

Email:

info@smart-glove.eu

Skip to content