Οι δοκιμές συνεχίστηκαν την επόμενη μέρα στα γραφεία της Qualia Pharma με επιβλέποντα ιατρό τον κ. Βαγενά. Ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης στους ασθενείς. Ο ιατρός έχει την δυνατότητα μετά το πέρας των ασκήσεων να δει στην πλατφόρμα τα διαγράμματα για τον ασθενή, με σκοπό την καλύτερη αξιολόγηση του. Τα διαγράμματα δείχνουν τα δεδομένα που συλλέγονται από το αξελερόμετρο, το οποίο ανιχνεύει την μετακίνηση του χεριού και τους αισθητήρες στα δάκτυλα, οι οποίοι μετρούν την κάμψη των χεριών. Σε κάθε ασθενή η ερευνητική ομάδα βοηθάει στην τοποθέτηση του γαντιού με σκοπό να νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια και άνεση με τον εξοπλισμό.

 

Σχετικά Άρθρα

Skip to content