Για την καταγραφή των σημάτων κινητικής κατάστασης των ασθενών χρησιμοποιήθηκε η συσκευή SmartGlove η οποία έχει ως στόχο την παρακολούθηση και την αντικειμενική αξιολόγηση της κινητικής κατάστασης του ασθενούς. Τα σημάδια και τα συμπτώματα της νόσου του Πάρκινσον μπορεί να διαφέρουν από άτομο σε άτομο.

Η διαδικασία της 1ης πιλοτικής εφαρμογής ξεκίνησε από το ιατρείο της κα. Σουφλέρη. Κατόπιν υπόδειξης της ερευνητικής ομάδας και της ιατρού, οι ασθενείς εξετάστηκαν και αξιολογήθηκαν με ειδικές ασκήσεις που εκτέλεσαν.

Με την ολοκλήρωση κάθε άσκησης, η ιατρός αξιολόγησε τους ασθενείς σύμφωνα με την κλίμακα UPDRS. Ο ασθενής αξιολογείται από το 0 μέχρι το 4, ανάλογα με την απόδοσή του στις ασκήσεις. Η εξέταση θεωρείται έγκυρη όταν ο ασθενής ολοκληρώσει δέκα (10) διαδοχικές επαναλήψεις από την κάθε άσκηση.

Σχετικά Άρθρα

Skip to content